Metaalunie Voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Download: METAALUNIE VOORWAARDEN NL