Personen Veiligheidssysteem Votex Bison

Votex Bison veiligheidssysteem volgens DIN 15185-2

De functie van het Votex Bison veiligheidssysteem door middel van een laserscanner is het beschermen van personen en voertuigen volgens DIN 15185-2. Hij is bedoeld voor het bewaken van gevaarlijke zones in smalle gangpaden in het magazijn. De laserscanner tast de omgeving af met infrarode stralen. De scanner werkt volgens het lichtlooptijd-meetprincipe. Dit houdt in dat de scanner de tijd meet tussen het uitsturen van het lichtsignaal en de reflectie ervan. Op basis van dit gegeven wordt de afstand tot een object gemeten.
De laserscanner bewaakt de zone in een rijrichting en stopt het voertuig, zodra er zich een voorwerp of persoon in het beveiligde veld bevindt.

Optioneel:

  • Gang- einde remming (GESI) de snelheid wordt dan voor het einde van de gang naar 2,5 km/h gereduceerd.
  • STOP functie bij doodlopende gangen